Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Informacje bieżące (aktualności)

INFORMACJE BIEŻĄCE

–↓–

UWAGA!

w dniach od 26 lipca do 5 sierpnia 2022 r. Księgowy przebywa na urlopie

***

Rozliczenie energii elektrycznej za okres 

od 1 maja do 24 czerwca 2022 r.

Stawka: 0,524 zł/kWh (po otrzymaniu faktury za ostatnie dni czerwca może ulec zmianie)

Termin płatności: do 31 lipca 2022 r.

Na tablicy przy zarządzie i na stronie internetowej jest aktualna informacja o stanie 

rozliczeń bieżących (z zakodowanym numerem działki)

***

 ZAJRZYJ DO GALERII

***

 

 PILOTY 2022 !!!

 Zarząd ROD „Stoczniowiec” informuje, że ubiegłoroczna aktywacja elektronicznych kluczy do bram wjazdowych (pilotów) traci ważnośćw dniu 30 czerwca 2022 r.

 Po tym terminie wszystkie klucze zostaną wyłączone

 Warunkiem uzyskania prawa wjazdu na teren ROD w roku 2022 są:

 1) aktualizacja danych użytkownika pojazdu oraz

 2) niezaleganie z opłatami wobec ROD „Stoczniowiec”.

***

  

     Uprzejmie informujemy, że w związku z  przeglądami działek w czerwcu (w soboty) biuro będzie nieczynne. 

  Od 01.07.2022 do 16.07.2022 biuro ROD będzie nieczynne, przerwa urlopowa

***

 

 

Szanowni Działkowcy, 

Przypominamy, że w ROD „Stoczniowiec” w niedzielę i święta obowiązuje strefa ciszy.

Nie używamy kosiarek, pił, podkaszarek, wiertarek i innego sprzętu elektrycznego.

Nie słuchamy głośno muzyki.

Pozwólmy innym odpocząć (!)

***

 

Szanowni działkowcy, mamy dużą inwestycję do zrealizowania,

wymianę kabla energetycznego zasilającego nasz ogród.

Przewidywany koszt inwestycji 320 000,00 zł.

***

W zakładce ROZLICZENIA–OPŁATY OGRODOWE jest zamieszczony link do strony

gdzie można sprawdzić bieżące opłaty po kodzie działki. 

***

 

Od maja na tablicach i stronie internetowej będą wywieszane informacje dotyczące opłat i zaległości za działki.

 
W celu ochrony danych osobowych zamiast nr działki będzie podany kod działki.
 
W biurze ROD można  pobrać kod działki – tylko osobiście.
 
Kody będą wydawane po okazaniu dowodu osobistego.
 
 ***
 

   Nie ma jeszcze faktury za energię elektryczną. Szacowana stawka za 1 kWh 0,65 zł.

 Termin płatności do 30.03.2022 r.

***

 

Przypominamy, że zaliczki na media (prąd, woda) należy uregulować do 15.03.2022 r. 

Wysokość zaliczki można sprawdzić u księgowego, na rozliczeniu działki lub w biurze Zarządu.

 ***

 

 Zarząd ROD „Stoczniowiec” przypomina, że

ze względów finansowych wszelkie dokumenty i odpowiedzi na podania nie są wysyłane pocztą

1) odpowiedzi na podania są do odbioru w biurze Zarządu po upływie dwóch tygodni od daty złożenia podania.

2) dokumenty związane z przeniesieniem prawa dzierżawy do działki po upływie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie przeniesienia.

***

 

OGŁOSZENIE (!)

Zarząd ROD "Stoczniowiec" zamieścił w zakładce ROZLICZENIA

 dodatkowe informacje dotyczące opłat ogrodowych:

INFORMACJE

OPŁATY OGRODOWE

 POWIERZCHNIA DZIAŁEK

 Prosimy o zapoznanie się z informacjami

 ***

Contribute!
Books!
Shop!


Projekt: REMISOFT: Naprawa laptopow, komputerow, internet szczecin tel. 669 858 557 Dla dzialkowcow Stoczniowca taniej .