Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

INFORMACJA

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości. Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin. Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia Rodzinnego Ogrodu Działkowego. (Zarząd ROD)

Szanowni Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus SARS-CoV-2 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych. Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020 r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019 r.

W ROD "Stoczniowiec" obliczenie wysokości indywidualnych zaliczek z tytułu opłat ogrodowych 2020 należy wykonać w oparciu o wartości podane w zakładkach:

1) Opłaty ogrodowe

2) Powierzchnia działek

 


  

KOMUNIKAT

Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne podjęcie decyzji ograniczających działalność poszczególnych struktur Związku. Przede wszystkim wszystkie walne zebrania (konferencje delegatów) zostały przesunięte. Wstępnie ostateczny termin na ich odbycie został ustalony na 31 lipca 2020 r. Jednak w zależności od rozwoju sytuacji i ten termin może być przesunięty. Do czasu odbycia walnych zebrań (konferencji delegatów) w 2020 roku, zarządy ROD prowadza bieżącą działalność statutową w oparciu o preliminarze finansowe uchwalone przez walne zebrania (konferencje delegatów) w 2019 roku. Na czas trwania stanu epidemii wszystkie organy i struktury PZD obowiązane są prowadzić działalność statutową przy szczególnie oszczędnej gospodarce finansowej. W tym czasie należy maksymalnie ograniczyć funkcjonowanie gospodarki kasowej na rzecz rozliczeń bezgotówkowych w drodze przelewów bankowych.

Wobec odwołania terminów walnych zebrań (konferencji delegatów) zarządy ROD zostały upoważnione do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie funkcjonowania ROD w 2020 roku. Wysokość tych zaliczek będzie odpowiadać opłatom ogrodowym uchwalonym w zeszłym roku przez walne zebrania. Dlatego też ze względu na nadzwyczajną sytuację oraz konieczność zachowania bieżącego funkcjonowania wszystkich ROD, bardzo prosimy o uiszczanie tych zaliczek - przede wszystkim w formie bezgotówkowej w drodze przelewu bankowego na konto ROD.

*** 

KONTO BANKOWE ROD "STOCZNIOWIEC" 

PKO BP II O/SZCZECIN

37 1020 4795 0000 9702 0081 4095

w tytule przelewu prosimy o podanie sektora i numeru działki

 
Contribute!
Books!
Shop!


Projekt: REMISOFT: Naprawa laptopow, komputerow, internet szczecin tel. 669 858 557 Dla dzialkowcow Stoczniowca taniej .